מאמרים

סוגי צוואות

בהתאם לחוק הירושה, תשכ"ה – 1965 קיימים מספר אופנים לעריכת צוואה, המותרים לפי הדין.
בהתאם לחוק הירושה, תשכ"ה – 1965 קיימים מספר אופנים לעריכת צוואה, המותרים לפי הדין.

ראשונה:
צוואה בכתב ניתן לערוך צוואה בכתב יד (אולם רק בכתב ידו של המצווה).
כשכותבים צוואה בכתב יד חשוב מאוד להקפיד לכתוב את התאריך ולהוסיף חתימה (הכל בכתב ידו של המצווה) אחרת הצוואה לא תהא תקפה.
כמו כן, יש לתת את הדעת לכך שיש להשאיר את הצוואה במקום בו היורשים יוכלו למצוא אותה בבוא העת.
קיימת אפשרות מומלצת להפקיד את הצוואה המקורית אצל הרשם לענייני ירושה. היתרונות בכך הם, הפקדת הצוואה בידי רשות אשר מובטח כי תוכן הצוואה לא יודלף בעוד המצווה בחיים (שמירה על סודיות).
כמו כן, הפקדת הצוואה תשמש ראיה לכאורה, שהאדם המצוין בצוואה כמצווה הוא זה שעשה את הצוואה ושהצוואה נעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה (דהיינו, יש בכך כדי לצמצם ויכוחים עתידיים לגבי מי ערך את הצוואה, האם היא אותנטית או לא, ולגבי מתי נערכה הצוואה).
בכל מקרה, ניתן להשאיר עותקים גם אצל היורשים או אצל אדם קרוב אחר.
צוואה בעדים
ניתן לערוך צוואה בכתב (מודפסת או בכל דרך אחרת) ובלבד שיצויין בה תאריך והיא תיחתם בידי המצווה בפני שני עדים לאחר שהמצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו.
אם הצוואה כוללת מספר עמודים מומלץ כי המצווה יחתום על כל עמוד ועמוד בעת כחול ולא שחור או כהה , כדי להימנע מספק לגבי אמיתות הצוואה .
על העדים לאשר במעמד עריכת הצוואה ובחתימת ידם על הצוואה שהמצווה הצהיר הבין , ללא כל השפעה בלתי הוגנת וכל השפעה מכל סוג אחר מלבד רצונו של המצווה , וחתם בפני העדים.
חובה על העדים להיות בגירים (מעל גיל 18) שלא הוכרזו פסולי דין (לדוג' – אין להם מחלת נפש, ליקוי שכלי כלשהו או שאינם מסוגלים לדאוג לענייניהם ואינם קרובים למצווה ).
העדים לצוואה צריכים להיות כאלה שאינם מרוויחים במישרין או בעקיפין מהצוואה (אנשים אשר לא תיתכן לגביהם הטענה כי השפיעו באופן בלתי הוגן על המצווה לקבוע כך או אחרת בצוואתו).
גם צוואה זו ניתן להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה ויש לכך אותם יתרונות שצוינו ביחס לצוואה בכתב יד.
צוואה בעל פה
צוואה בעל פה תקפה רק במקרים חריגים מאוד ולכן אין בשום אופן להסתמך על כך. במידה ומעוניינים לערוך צוואה יש להקפיד על עריכתה בכתב, באופנים שצוינו לעיל.
חשוב לציין כי צוואה שנעשתה על ידי קטין או מי שהוכרז פסול דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה – בטלה.
המבחן אם המצווה ידע להבחין בטיבה של הצוואה או לא הוא גמיש. לצורך ההכרעה במבחן נבדקת השאלה - האם היה המצווה, בעת עריכת הצוואה, מודע למהות מעשיו ולתוצאותיהם.
לבדיקת כשרותו של המצווה הסובל ממחלת נפש - עושים אבחנה בין דרגות שונות של מחלות נפש, מאחר שמחלת נפש, כשלעצמה, איננה שוללת את כושרו של אדם לצוות.
כיצד מבטלים צוואה?
אפשרות אחת היא להשמיד את הצוואה ובכך באה הצוואה על בטלותה (חשוב להקפיד על השמדת כל העותקים הקיימים).דרך נוספת ופשוטה יותר – עורכים צוואה חדשה וקובעים בה כי היא מבטלת את כל הצוואות הקודמות שנעשו על ידי המצווה.
צוואה חדשה מבטלת צוואה קודמת, ככל שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת (אפילו אם אין בה ביטול מפורש של הצוואה הקודמת).
אולם, אם יש בצוואה החדשה תוספת על מה שנקבע בצוואה הקודמת ולא נקבע בה מפורשות שהיא מבטלת את הצוואה הקודמת, אין הצוואה החדשה מבטלת את הצוואה הקודמת.
שאלות בנוגע לנושא? כנסו ל - פורום דיני משפחה
אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.