וועדה רפואית - לבוא מוכן
המבוטח במקרים רבים מתמודד מול וועדות רפואיות של הביטוח הלאומי. צריך להתכונן לוועדות האלו. הוועדות האלו קובעות את דרגת הנכות ובהתאמה את כספי התמיכה.
ולכן, צריך להתכונן, צריך להכין רשימת בעיות הכוללת כל בעיה מכל סוג שממנה סובל המבוטח. כמו כן, צריך לצרף לתביעה את כל המסמכים הנדרשים - כן, תיעוד כאמור מאוד חשוב.